Actueel

PROBITUMEN OP RTL-Z
12 februari

Onlangs werd er in het programma De Barometer aandacht besteed aan vakmanschap in de bouw. Daarin was ook een interview te zien met Peter Ligthart namens ProBitumen. Een mooie gelegenheid om ProBitumen, maar vooral de bitumen dakenbranche voor het voetlicht te brengen.

Bekijk het interview

PROBITUMEN SPONSORT VAKOPLEIDING
1 maart

De leden van ProBitumen staan voor de kwaliteit van hun producten, maar een goede dakbaan maakt nog geen goed dak. Daarom steunt ProBitumen al jaren de dakvakopleiding in Nederland met de levering van bitumen dakbanen. Begin van dit jaar is weer een nieuwe overeenkomst gesloten met Tectum voor de levering van ruim 20.000 m2 dakbedekking door de leden van ProBitumen.

 

OEUVRE-AWARD DICK VAN DER BOM
22 maart

Tijdens de feestelijke avond ter gelegenheid van ‘Het dak van het jaar’ is Dick van der Bom de oeuvreprijs 2018 toegekend. De oeuvreprijs is door Roofs in het leven geroepen als erkenning voor personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de dakenbranche. Dick van der Bom is vanaf 1971 onafgebroken betrokken geweest bij de branche. Onlangs is Dick van der Bom afgetreden als voorzitter van Probasys Benelux en heeft hij de oprichting van ProBitumen mede voorbereid.

MANAGEMENT SYMPOSIUM 2019
25 maart

ProBitumen zet een traditie voort . Op dinsdagmiddag 12 november 2019 zal het eerste ProBitumen Management Symposium plaatshebben. Geheel overeenkomstig de traditie, die Probasys Benelux in 2016 begon, zullen inspirerende sprekers actuele onderwerpen behandelen en sluiten we af met een netwerkborrel. Voor het Management Symposium 2019 ontmoeten we u graag weer bij De Mariënhof in Amersfoort.

Save the date!