Bitumen dakbedekking:

 

een internationaal succesvol product

bewezen lange levensduur

gecertificeerd kwaliteitsproduct

veelzijdig en flexibel

maatschappelijk verantwoord

in Europa geproduceerd

ecologisch verantwoord

waterdichte garantie

CE-markering en prestatieverklaring

Dakbedekking die in de Europese zone in de handel wordt gebracht dient te zijn voorzien van CE-markering. Daarvoor dienen bitumen dakbedekkingsproducten te voldoen aan de geharmoniseerde Europese norm EN 13707. Uiteraard hebben alle producten van de ProBitumenleden een CE-markering en een bijbehorende prestatieverklaring (of Declaration of Performance, DoP).

Levensduur

Begin 2021 heeft de European Waterproofing Association (EWA) uitgebreid onderzoek gedaan naar de levensduur van bitumen dakbedekking. De conclusie is dat mits goed ontworpen en aangebracht en normaal onderhouden een levensduur van 35 tot 50 jaar kan worden verwacht voor daken met gemodificeerde bitumen dakbanen. EWA constateert dat de verwachte levensduur van bitumen dakbanen de laatste decennia sterk is toegenomen sinds de tachtiger jaren.

Omdat bitumen dakbedekking eenvoudig kan worden gerenoveerd door een nieuwe laag aan te brengen zonder de eerdere dakbedekking te verwijderen, kan de levensduur worden verlengd. Het is realistisch een of tweemaal te renoveren en zo de levensduur van het dak telkens met ten minste 35 jaar te verlengen te verlengen tot wel meer dan 100 jaar.

TECTUM voor Dakvakmanschap

ProBitumen ondersteunt al jaren de opleidingen voor dakdekkers van TECTUM met de levering van materialen. TECTUM verzorgt, organiseert en geeft opleidingen voor iedereen in de dakbedekkingsbranche. Naast de leerling-dakdekker geldt dit ook voor bijvoorbeeld ondernemers, binnen- en buitendienstmedewerkers, oudere werknemers, uitvoerders, voorlieden, leermeesters of leveranciers.
Jaarlijks worden door de ProBitumenleden meer dan 20.000 m2 bitumen dakbedekking om niet ter beschikking gesteld voor de vakopleidingen. Daarnaast maakt ProBitumen de jaarlijkse feestelijke diploma-uitreiking mede mogelijk.

Download het EWA Levensduurrapport