Bitumen dakbedekking:

 

een internationaal succesvol product

bewezen lange levensduur

gecertificeerd kwaliteitsproduct

veelzijdig en flexibel

maatschappelijk verantwoord

in Europa geproduceerd

ecologisch verantwoord

waterdichte garantie

Milieucertificering

Bitumen dakbedekking voldoet aan strenge (Nederlandse) milieutechnische eisen ten aanzien van samenstelling en uitloging en wordt daarop periodiek geanalyseerd en getest door een geaccrediteerd laboratorium. Het Besluit bodemkwaliteit stelt eisen aan alle bouwproducten met een minerale component die in aanraking komen met regenwater, grondwater of oppervlaktewater.

Hoewel niet alle bitumineuze dakbedekkingen voldoen aan het criterium voor wettelijke verplichte certificering, hebben de ProBitumen-leden ervoor gekozen al hun dakbedekkingsproducten onder deze certificering te brengen. De Stichting Dak en Milieu ziet erop toe dat de producten periodiek worden getest en dat ze voldoen aan de strengste normen. De producten zijn herkenbaar aan het NL-BSB-logo.

Deze wettelijke certificering geldt alleen in Nederland, maar de producten die door de ProBitumen-leden op de Belgische markt worden geleverd voldoen aan dezelfde eisen. Een substantieel deel van de ‘Nederlandse’ rollen worden immers onder dezelfde voorwaarden in België geproduceerd.

Lees verder over milieucertificering