Bitumen dakbedekking:

 

een internationaal succesvol product

bewezen lange levensduur

gecertificeerd kwaliteitsproduct

veelzijdig en flexibel

maatschappelijk verantwoord

in Europa geproduceerd

ecologisch verantwoord

waterdichte garantie

Op initiatief van ProBitumen is Stichting Dak en Milieu een pilot gestart voor de inzameling van snijresten en andere ongebruikte bitumineuze dakbedekking. Zo’n 2 tot 5 procent van in de Benelux geleverde dakbedekking  blijft na het aanbrengen van dakbedekking over. Dat is nieuw en ongebruikt materiaal en om die reden prima bruikbaar als grondstof voor nieuwe dakbedekking. Dat lijkt een kleine hoeveelheid, maar het gaat om duizenden tonnen materiaal per jaar.

Een dertigtal dakbedekkingsbedrijven In Nederland en België nemen deel aan de pilot onder de naam Bitumen Recycling Network (BRN). Zij verzamelen hun snijresten in big bags die namens namens Stichting Dak en Milieu worden opgehaald, gesorteerd en aan de fabrikanten worden teruggeleverd. Alle ProBitumenleden nemen deel aan het pilotproject. Al het ingezamelde materiaal wordt verwerkt in nieuwe dakbedekking.

 

Circulair bouwen

De leden van ProBitumen zetten zich in om dat proces te optimaliseren, zowel logistiek als productietechnisch. Die intentie is bekrachtigd door de ondertekening van het Grondstoffenakkoord tijdens het Management Symposium van 2017.