Publicaties

BITUMENDAKEN: GEEN IMPACT OP KWALITEIT VAN REGENWATER

Bitumendaken lenen zich prima voor regenwaterrecuperatie. Uit een onderzoek dat De Boer in samenwerking met VITO uitvoerde naar de kwaliteit van regenwater dat afkomstig is van bitumendaken blijkt dat bitumendaken geen impact hebben op regenwater.
Lees verder (PDF)


AANDACHTSPUNTEN BIJ CONTROLE VAN BITUMEN DAKSYSTEMEN

Net zoals alle andere bouwfases moet ook de plaatsing van bitumen dakbanen afdoende gecontroleerd worden. Daarvoor is een checklist beschikbaar, die vooral toeziet op de uitvoering. De checklist dient afhankelijk van de omstandigheden te worden uitgebreid.
Lees verder (PDF)


BITUMEN AFDICHTINGEN BIEDEN DE GROOTSTE ZEKERHEID BIJ GROENDAKEN

Groendaken zijn een uitstekend alternatief voor de steeds schaarser wordende natuur en biodiversiteit in onze bebouwde gebieden. Ze vereisen echter wel een aangepaste afdichting. Bitumen afdichtingen bieden hoe dan ook de grootste zekerheid.
Lees verder (PDF)


BEWEGINGSVOEGEN IN BITUMEN DAKEN: NIET TE ONDERSCHATTEN

Het is alom bekend dat gebouwen ‘leven’, waarmee bedoeld wordt dat ze voortdurend onderhevig zijn aan allerhande bewegingen. Om vervorming van de draagconstructie te vermijden, moeten ontwerpers dan ook een toereikend aantal uitzetvoegen voorzien.
Lees verder (PDF)


INFORMATIEBLAD MILIEU PUUR NATUUR, BITUMEN IS GROEN

Bitumineuze waterafdichting is veruit het meest toegepaste dakbedekkings-materiaal in Nederland vanwege de goede  eigenschappen, lange levensduur en de toepassingsmogelijkheden. De milieueigenschappen worden echter ten onrechte vaak vergeten.
Lees verder (PDF)

INFORMATIEBLAD NEN 6050 BRANDVEILIG WERKEN

De partijen die betrokken zijn bij het realiseren en onderhouden van hoofdzakelijk platte daken, nemen de brandveiligheid op het dak serieus. Door een optimalisatie van het ontwerp en de detaillering van platte daken is de kans op het ontstaan van brand beperkt.Lees verder (PDF)

INFORMATIEBLAD BRN BITUMENRECYCLING

Bitumen Recycling Nederland (BRN) zet zich in voor hoogwaardig hergebruik van bitumen dakbedekking. Bitumineuze bouwproducten worden wereldwijd al het meest gerecycled.  BRN stimuleert recycling door samenwerking in de keten.
Lees verder (PDF)

BITUMEN DAKBEDEKKING MILIEUVERANTWOORD

De zorg voor natuur en milieu is een verantwoordelijkheid voor iedereen. Daarom is het goed om te weten dat bitumen dakbedekking het enige materiaal voor het platte dak is met een door de Nederlandse overheid erkend milieucertificaat.
Lees verder (PDF)